آموزش زبان اشتباهات فوق‌العاده وحشتناک در انگلیسی

940
آموزش زبان.اشتباهات فوق‌العاده وحشتناک در انگلیسی
.
did a mistake
have visited France in 2012
told to me
said me
.
به نظرت اشتباه جمله چی بود؟
vocab starter
vocab starter 0 دنبال کننده