یکی از اهداف بزرگ من بعد از ورود به مجلس اشتغال جوانان است

180
اشتغال جوانان یکی از مسائل مهم و دغدغه های اقتصادی در جوامع امروزی است.
✅دکتر فخرالدین سیفی .✅کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
✅کد انتخاباتی:۵۵١٢ .