• 496

    داستان صوتی انگلیسی First Snow Fall

    داستان صوتی انگلیسی First Snow Fall مناسب برای افراد با سطح مقدماتی. برای مشاهده ترجمه فارسی و متن این داستان به همراه صدها داستان صوتی دیگر به وب سایت اینگلیش پدیا http://enpedia.ir مراجعه نمایید. مشاهده ترجمه و متن این داستان : http://enpedia.ir/edu/?p=61


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی