دوره مراقبتهای دامپزشکی حیوانات خانگی در زمان حمل

261
تمامی پت رایدرها (سفیران پت راید) دوره مراقبتهای دامپزشکی حیوانات خانگی در زمان حمل را زیر نظر دامپزشک متخصص و همچنین اصول رفتار و برخورد با سگه ها را زیر نظر مربی و رفتارشناس سگها دیده اند و دارای گواهی مربوطه می باشند.
02122930308
www.petride.ir
petride.ir
petride.ir 0 دنبال کننده