• 51

    گرامر as if

    as if در جملات معنی مثل اینکه ، انگار که و معانی مشابه را می دهد.می توان طبق الکوی گفته شده در ویدئو از as if همراه با was یا were برای مقایسه های غیر واقعی هم استفاده کرد. آموزش زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی