شعر خوانی محمد جواد حلوایی در قندشکن

149
شعرخوانی محمد جواد حلوایی (شاعر و نویسنده) در مراسم شعر طنز قندشکن