• 114

    won't have در جملات انگلیسی

    در این ویدئو به بررسی یکی از کاربردهای won't have در مکالمات و جملات انگلیسی پرداخته ایم.به طور مثال I won't have... به معنای اجازه نخواهم داد است که باید به ساختار جمله ی بعد از آن توجه داشت و ازقاعده ای که در ویدئو گفته شده استفاده شود. آموزش زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی