جاده ابریشم 13

131
مستند جاده ابریشم - 1980 The Silk Road - ق 13 - ( مسیر تاخت و تاز شاهان ) - سفری است در طول تاریخی تجاری بین شرق و غرب با نگاهی برمیراث فرهنگی درتمدن های متنوع آسیایی و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگها و نوع زندگی مردم در طول این جاده - ( صدای استادان دوبله پرویز بهرام احمد رسول زاده ) - Gap.im/nama66
sahan
sahan 8 دنبال کننده