• 209

    فرید باقری - محقق و پژوهشگر علائم باستانی-گنجگرام

    با تکیه بر نیروی خدادادی خود و نیز حمایت همیشگی خداوند بلند مرتبه، این کانال ویدیویی را مجددا افتتاح مینمایم - فرید باقری

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی