تلاش ناسا برای رشد بیشتر محصولات کشاورزی در فضا

896
ناسا در حال پیشرفت در عرصه "رشد و مطالعه محصولات کشاورزی " درفضا است و بر همین اساس طی آخرین نوآوری‌های صورت گرفته در "ایستگاه فضایی بین‌المللی"، یک ویدئوی 10 ثانیه‌ای از رشد محصولات کشاورزی در یک اتاق کوچک آزمایش، منتشر کرده است.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده