• 38

    وضعیت ویروس کرونا در چین

    چین ماه ها است که حتی یک مورد فوت ناشی از کرونا ثبت نشده است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی