برج خنک کننده

41
مصرف کننده ‌های اصلی انرژی برق در برج خنک ‌کننده الکتروموتور بخش هوادهی و پمپ سیرکولاتور آب می ‌باشند. گرمای تولیدی نیز نشانه ‌ی میزان انرژی است که در بخش کندانسور به آب انتقال می ‌یابد. در نهایت مکمل این دو مورد دفع گرمای جذب شده از آب در برج خنک کننده است.
coolingtower1
coolingtower1 0 دنبال کننده