فیلم فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی

379
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل ششم ریاضی یازدهم تجربی آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی یازدهم تجربی در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده