استفاده از ساختار Either... Or... در زیان انگلیسی

183
در چه جملاتی می توان ازین ساختار استفاده کرد
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده