مستند نیش دارو

166
مستند«نیش دارو » - ساخته منوچهر انور - 1343 - درباره شرکت سرم سازی رازی است که فعالیت خود را در سال ۱۳۰۳ تحت نظارت وزارت کشاورزی وقت با تحقیقات پیرامون راههای مبارزه با بیماری طاعون گاوی شروع کرد و .. - Gap.im/nama66
sahan
sahan 2 دنبال کننده