• 479

    باز کردن تخم مار

    در این ویدیو مردی تخم مارهای تقریبا رسیده را باز میکند و نوزاد مار ها را در لحظات اولیه ی تولدشان میبینیم. ظاهرا این کار را برای کمک به تولد مار ها انجام میدهد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی