• 158

    آموزش حسابداری کاربردی - حسابداری شرکتهای بورسی

    آموزش حسابداری کاربردی - حسابداری شرکتهای بورسی شرکتهای بورسی که از طریق سازمان اقدام به فروش سهام آن می نمایند دارای شرایطی هستند که در این فیلم به آن پرداخته شده است .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی