تخمین مدل panel var در نرم افزار استاتا

411
برای دانلود کامل دوره آموزشی مدل های panel var, panel vecm , panel Ardl , panel cointegration به سایت فرازدرس مراجعه کنید. https://farazdars.ir
farazdars
farazdars 0 دنبال کننده