• مجتبی بیطرفان - جوان موفق ، برنامه پایش

    افتخاری دیگر برای گروه سبزیجات فلفلی ناب: حضور مدیریت شرکت فلفی ناب در برنامه پایش - سید مجتبی بیطرفان از قم - تولید کننده سبزیجات منجمد گروه سبزیجات فلفلی قم اولین مرکز ارائه سبزی و فرنگیجات آماده مصرف ، شستشوی مکانیزه تحت نظارت آزمایشگاه کنترل کیفیت غذایی قم ، بنیاد ، بلوار کریمی ، شیخ انصاری 6 / 02532705030 / sabzifelfeli.com / felfeli.sabzi@

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی