• 15,401

    صدای عجیب "دیماش" خواننده قزاقستانی که لقب "فرازمینی" را گرفته،

    کارشناسان صدا معتقدند از هر یک میلیارد انسان یک نفر ممکن است حنجره اش چنین توانایی داشته باشد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی