• 59

    حضور سریع تر در بازار و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

    آیدین افشار (وب سایت : https://aidinafshar.ir ، اینستاگرام : aidinafshar.ir ) مدرس و مشاور اجایل مارکتینگ و توسعۀ فردی اجایل مارکتینگ - مارکتینگ - اجایل - اسکرام - کسب و کار - توسعه فردی - آیدین افشار - مدرس - مشاور - مربی -بازاریابی - بازاریابی چابک - چابک

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی