• 227

    خدایی که ضرر برساند و جلو نفع را بگیرد، دوست‌داشتنی نیست!

    خدایی که ضرر برساند و جلو نفع را بگیرد، دوست‌داشتنی نیست!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی