خدایی که ضرر برساند و جلو نفع را بگیرد، دوست‌داشتنی نیست!

278
خدایی که ضرر برساند و جلو نفع را بگیرد، دوست‌داشتنی نیست!
Niaz.naz
Niaz.naz 0 دنبال کننده