• 719

    برای انتقال سند خودروها دیگر نیاز به حضور در دفترخانه یا محضر نیست و همان برگ سبز پلیس کافی است

    از اول اردیبهشت ۹۸ برای انتقال سند خودروها دیگر نیاز به حضور در دفترخانه یا محضر نیست و همان برگ سبز پلیس کافی است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی