• 433

    مامور امنیتی بسیار کوچک!

    این ردیاب با استفاده از اپلیکیشن ویژه خود با تلفن هوشمند کاربر هماهنگ می شود و براساس تنظیماتی که روی آن اعمال می شود هرزمان که تغییری ناگهانی را ردیابی کند، اعلام هشدار می کند.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی