اهنگ بمون کنارم نیکرام

105
اهنگ بمون کنارم نیکرام
https://bamiseda.ir/?p=19806
ببین دارم توی این زندگی بی تو میمیرم

ببین واسه یه لحظه دیدنت جونمو میدم

تو باشی پیش من این زندگی آرومه با تو

آخه با دیدن چشمای تو من جون میگیرم

تو مسیر زندگیم بمون کنارم

وقتیکه کنارمی من خوبه حالم