• 448

    تقدیم به کسانی که خسارت محض را برای ملت رقم زدند

    و حالا رهبری را مقصر جلوه می دهند .. خواهید دید که تجربه ما ازکجا حاصل شده...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی