آیا تغییر کاربری مسکونی به تجاری امکان پذیر است؟

161
هر ملکی که ساخته می شود دارای یک کاربری است و نوع این کاربری در سند آن ملک ثبت می شود. اگر از یک ملک برخلاف نوع کاربری آن استفاده شود، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. کاربری مسکونی به املاکی گفته می شود که مناسب سکونت خانواده هاست و کاربری تجاری، املاکی هستند که بر اساس قانون، صاحبان کسب و کار در آن ها اجازه فعالیت تجاری دارند.
اگر مایلید تا اطلاعاتی درباره تغییر کاربری مسکونی به تجاری داشته باشید شما را به تماشای این ویدئو دعوت می کنیم.
https://ecomelk.com