داغترین‌ها: #المپیک

بافت جلیقه پسرانه

217
این مدل بافت با 4 رج یک مدل میگیرد به این صورت که دوتا زیر سه تا رو کل رج رو به این صورت میبافیم.چهار رج که ببافیم یک طرح انداخته ایم.اینجا دیگه کش بافی و حاشیه نمیخواهد
رج اول رو که میبافیم برای بافت رج دوم دوتا رو میبافیم سومی رو نمیبافیم فقط سر حلقه میکنیم بعد نخ رو میاریم جلو دوتا رو و بعد نخ رو میبریم پشت دوتا زیر و سومی رو نمیبافیم و فقط میگیریم به میل و دوباره دو تازیر دوبا سومی به میل میگیریم و به همین منوال پشت کار رو هم میبافیم.(دوتا میبافیم سومی رو فقط به میل میکنیم حلقه رو و نمیبافیم)تا اخر میل این کار رو انجام میدیم و سه تای اخری رو دوتاشو میبافیم و سومی رو نمیبافیم.
برای پشت کار
زیر ها رو زیر میبافیم دوتا زیر رو زیر میبافیم و سومی رو که نبافته بودیم نخ رو میدیم جلو و باز هم نمیبافیم و میریم اون دوتا رو میبافیم.زیر هارو کلا زیر میبافیم و رو ها اونی که نبافته بودیم رو نمیبافیم و دوتا رو رو میبافیم و به همین منوال میریم جلو.(اونی که نمیبافیم رو میگیریم به میل و دوتای دیگه رو میبافیم)نخ که میره پشت دوتای زیر رو میبافیم و وقتی نخ میاد رو اولی رو نمیبافیم و فقط به میل میگیریم و دوتای بعدی رو میبافیم.
حالا به اخر رج رسیدیم.دوتا رو را میبافیم سومی که نبافته بودیم رو با نخ میل سمت چپ که به پشت بود میاریمش جلو و با اون نخ میبافیمش و دوتا باید ببافیم دیگه بعد که بافتیم هشو باهم میاریم بیرون دوباره دوتا رو و اخری رو میاریم با نخ بالایی میبافیم و سه تاییشو که بافتیم باهم میاریم بیرون.دوتا رو سومی رو میارم بیرون و دوتای دیگه رو دوباره میبافیم بعد همه رو باهم از میل سمت چپ میدیم بیرون. بافت بسیار راحتی هست و خیلی ام زود سر میاد
حالا برای این ردیف زیر هارو زیر و رو ها رو رو میبافیم.
برای بافت این ژاکت لازمه تعداد دونه ها 12 تا باشهوابتدا 14تا سر میندازیم.همه ی دانه هارو به زیر میبافیم.
در رج دوم 7دانه به زیر و 7دانه به رو میبافیم
در رج سوم همه ی دانه هارا به زیر میبافیم
دوباره در رج چهارم 7دانه به زیر و 7دانهبه رو میبافیم
تا رج هشتم به همین ترتیب میبافیم.پس از آن با استفاده از یک میل کمکی سه دانه از آنها را به میل کمکی بگیرید و روی بافت نگه دارید سه تای بعدی را به زیر ببافید و بعد سه تای داخل میل کمکی را ببافید.پس از آن 7 دانه ی بعدی را به زیر ببافید.
در رج ده همه را به زیر ببافید تا رج 13 در رج چهاردهم دوباره 7دانه به رو و هفت دانه به زیر ببافید.در رج 15 همه دانه هارا به زیر ببافید رج 16 هفت دانه به رو 7 دانه به زیر ببافید و تا رج بیست به همین ترتیب ببافید.
در رج 21 7 دانه به زیر ببافید سپس سه دانه از آنها را به میل کمکی بگیرید و روی بافت نگه دارید سه تای بعدی را به زیر ببافید و بعد سه تای داخل میل کمکی را ببافید.پس از آن 7 دانه ی بعدی را به زیر ببافید.
در رج 22 همه را به زیر ببافید تا انتها به همین شکل!
Mobibii
Mobibii 30 دنبال کننده