آبنمای کف خشک مه پاش فرودگاه بین المللی لارستان

176
آبنمای کف خشک یا آبنمای زیرسطحی، به دلیل پوشیده بودن سطح آبنما و عدم تابش مستقیم نور آفتاب به آب، به نگهداری کمتری نیاز دارد و همواره منظر زیبایی را ایجاد می نماید. در این پروژه، آبنمای کف خشک ریتمیک با استفاده از نازل کف خشک استیل در مقابل ترمینال فرودگاه بین المللی لار اجرا شده است.
www.abaraco.ir
تماس با ما: 02191306930
instagram: abarafountain
آب آرا
آب آرا 1 دنبال کننده