لبعاد ورق های پلی کربنات

164
استاندارد ابعاد نوع تخت این محصول برای تولید ۲۰۵×۱۲۵ سانتی متر می باشد. اگر دقت کنید در دو طرف ورقهای Flat pc با فیلم محافظ سطحی پوشانده شده است که آن را در برابر ضربه مقاومت می کند.
https://pamenar.co/polycarbonate-sheet-types/
ajami80
ajami80 0 دنبال کننده