نیروگاه‌ چشمه روزیه سمنان

18
نیروگاه‌های برق آبی چشمه روزیه سمنان بر روی خط انتقال آب چشمه روزیه به سمنان که حدود 70 درصد آب شرب شهر سمنان را با ظرفیت نامی 500 لیتر بر ثانیه تامین می‌نماید احداث شده است.
این نیروگاه‌ها شامل 6 واحد بوده که ۵ واحد توربین های پلتون و یک واحد آن پمپ‌معکوس می باشد. شرکت آروین صنعت گستر ویستا مسئولیت بهره برداری و تعمیر و نگهداری این‌ واحدهای نیروگاهی را برعهده دارد.

آروین صنعت گستر ویستا
بهره بردار پروژه های نیروگاهی در کشور
https://arvinsanatgostar.com