• 646

    تسلیت به ملکه؛ حمله به مظلوم بی دفاع!!!

    پادشاه بحرین در حالی حمله ی تروریستی به منچستر رو تسلیت گفته که ارتش تحت امرش مشغول کشتن مردم بحرینه اونم به جرم آزادیخواهیشون؛ پیدا کنید پرتقال فروش را!!!


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی