وبینار استاندارد گردشگری حلال ، یک راه حل برای سلامت بشر

142
وبینار دکتر محمد شریف ملک زاده با همراهی دکتر سانچز Halal Tourism Standard , A Solution for Human Healthy life