خوانش کتاب شجاعت بودن اثر: پل تیلیش (جلسه ششم)

98
اضطراب وجودی چیست و چه ارتباطی به عدم دارد؟؟

نیستی خود می نیستد(هایدگر)

عدم وابسته به وجود است زیرا اولا ما نمی‌توانیم عدمی را تصور بکنیم بدون این که قبل از آن وجودی را که باشد و یا آماده نفی شدن باشد تصور کنیم

دوم اینکه کیفیات عدم با یکدیگر متفاوت هستند و بسته به نوع وجود هر عدمی با ادم دیگر متفاوت است

مثلاً عدم کتاب با عدم میز فرق دارد اگرچه هر دو عدم هستند اما دو عدم متفاوت هستند

پل تیلیش از این مقدمه وارد مبحث اضطراب می‌شود و به نحوه زیبایی توضیح می دهد که با توجه به انواع عدم ما انواع اضطراب را هم داریم

اضطراب به عدم وابسته است یعنی ما به این دلیل مضطرب می شویم که در واقع نیستی و یا عدمی ما را تهدید می کند

و کیفیت این عدم ها با همدیگر فرق دارد

عدم از طریق سرنوشت به صورت موقت و از طریق مرگ به صورت دائم وجود ما را تهدید می کند

عدم از طریق پوچی به صورت موقت و از طریق بی معنایی وجود معنوی ما را تهدید می کند

عدم از طریق احساس گناه به صورت موقت و از طریق محکومیت به صورت دائم وجود اخلاقی ما را تهدید می کند

این سه عدم هر سه اضطراب تولید می کنند

که به این اضطراب ها همان اضطراب های وجودی می گویند که هر سه اینها با همدیگر ارتباط دارند

رواقیون به اضطراب ناشی از مرگ و سرنوشت اشاره می‌کردند

نیچه به اضطراب ناشی از زندگی معنوی اشاره می کرد

و توماس آکویناس اسپینوزا به اضطراب ناشی از اخلاق اشاره می‌کردند

در این جلسه درباره عدم و سه چهره متفاوت اضطراب براساس فصل دوم کتاب پل تیلیش خوانش را ادامه می دهیم

از شما دعوت می کنم به جلسه ششم گوش بدهید

براي گوش دادن روي لينک زير کليک کنيد
https://khodbidari.com/%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d8%b9%d8%aa-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86/
khodbidari
khodbidari 0 دنبال کننده