داغترین‌ها: #انتخابات

موسسه شتابدهی استعداد پل استار

265
پایپر از جمله ابزار آموزشی‌ست که در کشورهای پیشرفته دنیا برای آموزش برنامه‌نویسی به کودکان و نوجوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
01334911
www.poulstar.com