بازگشت آمریکا به برجام نیاز به مذاکره ندارد

208
رییس جمهور کشورمان در نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو گفت: آمریکا موظف است با لغو همه تحریم‌ها و اتخاذ تدابیر عملی به برجام بازگردد؛ زیرا این تکلیف دولتی است که او نقض عهد کرده است. مسیر بازگشت آمریکا به برجام نیز روشن است و اگر اراده آن وجود داشته باشد، نیاز به هیچ مذاکره‌ای ندارد.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده