• 42

    اهمیت آموزش در بورس

    وقتی شما وارد بازار های بورس میشوید. به تنهایی دریافت کد بورسی کافی نیست. برای ورود به این بازارها کسی جلوی شما را نخواهد گرفت. و به راحتی میتوانید اقدام به انجام معامله کنید. و کسی از شما گواهینامه حرفه ای نخواهد گرفت. این مورد باید یک اخطار در ذهن شما به وجود آورد. وقتی که به شما که تازه وارد هستید ، خیلی راحت اجازه ورود به این بازار را میدهند به دلیل این است که شما پولتان را وارد این بازارها میکنید و طعمه بسیار خوبی برای حرفه ای ها هستید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی