آموزش سئو - استراتژی محتوا چیست؟ ایجاد محتوای پیلار کلاستر | مهدی عراقی

1
استراتژی محتوا بر برنامه‌ریزی، ایجاد، تحویل و اداره مطالب متمرکز است. محتوا نه تنها شامل کلمات موجود در صفحه بلکه تصاویر و ویدئو را شامل می‌شود.
مدل پیلار کلاستر یکی از انواع مدل‌های تولید محتوا است که از قاعده خاصی پیروی می‌کند. این مدل بر مبنای ایجاد یک شبکه محتوایی ساختار یافته به وجود آمده است.
برای دیدن بیشتر آموزش سئو و آموزش بازاریابی به سایت مهدی عراقی آکادمی دیجیتال مارکتینگ مراجعه کنید :
https://mahdiaraqi.com/content-strategy/
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.