• 174

    چگونه سوختگی فرش را تعمیر کنیم؟

    مهارت داشتن در ترمیم اثر سوختگی یکی از کارآمدترین دانسته‌هایی است که نیاز است هر شخصی بداند چرا که کار کردن با وسایل مختلف ممکن است به دلایل گوناگونی باعث سوختگی سجاده فرش، فرش یا لباس شما شود و شما با داشتن این مهارت به راحتی می‌توانید اثر سوختگی را از روی این لوازم پاک کنید.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی