• 743

    همزیستی حیرت‌انگیز ماهی نظافت‌چی

    آبزیانی مثل طوطی‌ماهی، ماهی دامسل و حتی کوسه ها با نزدیک شدن به صخره‌های مرجانی و با یک سری حرکات بخصوص به ماهی نظافت‌چی علامت می‌دهند که همه چیز برای شروع تمیزکاری مهیا و امن است. در این هنگام، ماهی نظافت‌چی شروع به خوردن مواد غذایی باقیمانده در دهان میزبان می‌کند. معروفترین ماهی نظافت‌چی، زمردماهی نظافت‌چی یا راس نظافت‌چی است که روی صخره‌های مرجانی اقیانوس هند و آرام زندگی می‌کند. نوارهای درخشان آبی رنگ روی بدن این ماهی، شناسایی او را برای ماهی بزرگتر که نیاز به تمیزکاری دارد، آسان می‌کند.

    12 شهریور 1398 حیوانات
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی