آيا رسول خدا صلی الله عليه وآله در اذان و اقامه و تشهد نماز نام مبارک خودشان را می بردند يا نه ؟

117
آيا رسول خدا صلی الله عليه وآله در اذان و اقامه و تشهد نماز نام مبارک خودشان را می بردند يا نه ؟
velayat.kazem
velayat.kazem 0 دنبال کننده