شروع فاز نخست نسخه پیچی الکترونیکی

8
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال‌ کننده
با دستور رئیس جمهور، فاز نخست نسخه پیچی الکترونیکی آغاز شد.
Milad Beiki
Milad Beiki 39 دنبال کننده