داغترین‌ها: #المپیک

قدرت قلب

179
قلبش به او گفت که هر انسانی در روی زمین گنجینه ای دارد که در انتظار اوست. ما قلب ها به ندرت دربارة آن حرف می زنیم چون آدم ها دیگر نمی خواهند گنج پیدا کنند.
کیمیاگر: خوب است. قلب تو زنده است. باز هم گوش بده ببین چه حرف هایی برای گفتن دارد.
ili27
ili27 0 دنبال کننده