• 192

    خدا داره نگاهت میکنه - نوروزی

    نمیتونی از خدا فرار کنی پس به سویش نظز کن

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی