• 234

    آشنایی با راندمان کاری سپتیک تانک

    در اثر فعل و انفعال شیمیایی که درون سپتیک تانک درحال رخ دادن است ضمن تجزیه جامدات به مایع، گازهایی همچون سولفید هیدروژن و گاز متان تولید می شود که چنانچه به درستی تخلیه نگردد باعث انفجارهای شدیدی خواهد گردید لذا وجود ونت هدایت گازهای فوق یکی از اجزا مهم در ساختمان گند انبار خواهد بود که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی