• 206

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل 2 قسمت 2 | معرفی شهرت استراتژی اقیانوس آبی

    کتاب کار با علی خادم الرضا | فصل دوم قسمت دوم | معرفی کتاب استراتژی اقیانوس آبی | انتشارات آریا قلم. استراتژی خلق تمایز و ارائه ارزش نوآورانه برای کسب و کارها. کتاب کار ، معرفی کتابهای ارزشمند در حوزه کارآفرینی و مدیریت کسب و کار. استراتژی مدیریت استراتژیک استراتژی رقابتی استراتژی توسعه کسب و کار. --------- وبسایت آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کار علی خادم الرضا مدرس و مشاور کارآفرینی و توسعه کسب و کار DBA کارآفرینی دانشگاه تهران MBA مدیریت استراتژیک Elearnever سوئد MBA مدیریت بازاریابی Elearnever سوئد MBA مدیریت کسب و کار از سازمان فنی حرفه ای کشور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی