• 214

    قبولی تضمینی پزشکی

    قبولی_تضمینی_پزشکی ،دندانپزشکی وداروسازی در یکی از دانشگاه های روزانه کشور با طرح تضمینی آکادمی کنکور جهش 09211729431 /09120454272 www.jozve-darsi.com برای پرسش وثبتنام به شماره ها ویاسایت ماپیام دهید

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی