راهپیمایی روز قدس .بوکسورهای هفت تیر.زادمهر و ایثار

579

✅ امام خامنه ای (حفظه الله)
اسرائیل با زور، سلاح و مشت عقب خواهد نشست