سجاد کاظم زاده شاگرد استاد محمدحسین قنبرپور مقابل حریف سوری

884
سجاد کاظم زاده شاگرد استاد محمدحسین قنبرپور مربی بین المللی در مسابقات بوکس بزرگسالان آسیا 2017 تاشکند ازبکستان و کسب سهمیه جهانی آلمان در مقابل حصون از سو.ریه قهرمان جوانان آسیا و قهرمان حصرآبادان که با پیروزی در این بازی مدال برنز خود و سهمیه شرکت در مسابقات جهانی هامبورگ آلمان را قطعی کرد . هیجان این بازی از ایران