قسمت پنجم " بیست و هشتم هر ماه"

19
قسمت پنجم " بیست و هشتم هر ماه"
آرمین : چند تا حرکت بزنم عشق کنی ؟

نویسندگان : علی عبدالهی ، ستار طیبی
کارگردان : ستار طیبی
مشاور کارگردان : رضا جنگ آزما
تهیه کنندگان : ستار طیبی ، رضا جنگ آزما

گروه تصویر: محمود جوشن ، نرجس عبدالهی ، امیرحسین بهمنی ، فائزه حسن نژاد
صدابرداران: امین آشوری ، مهدی نجفی ، محمد برات زاده

بازیگران: رضا جنگ آزما ، ناصر شیرمحمدی ، سارا معروف ، بهنوش بختیاری ، مهدی امینی خواه ، مهدی کیایی ، مرتضی عجم ، حسین راستین و...

اسپانسر: مجموعه چاپ شاهان ، ساعت شادمهر

تهیه شده در بین کلاب
زمستان هزارو چهارصد